MN Biro d.o.o.

RAČUNOVODSKE IN KNJIGOVODSKE STORITVE


V sklopu celovitih rešitev, ki jih nudimo na enem mestu, zavzemajo računovodske in knjigovodske storitve pomembno mesto. Naši svetovalci vam bodo posvetili vso pozornost ter strokovno in hitro opravili svoje delo. Specializirani smo v storitvah za javni in zasebni sektor in društva. V skladu z vizijo podjetja ter ekološko osveščenostjo našim strankam omogočamo tudi elektronsko poslovanje.

Naše računovodske storitve obsegajo:

– izdelavo zaključnega računa,
– izkaz finančnih tokov,
– izdelava bilance stanja,
– obračun davka od dohodkov,
– obračun DDV,
– obračun obresti,
– vodenje glavne knjige,
– vodenje dnevnika glavne knjige,
– vodenje stroškov in prihodkov,
– vodenje evidence osnovnih sredstev,
– knjiženje maloprodaje,
– vodenje evidence kupcev in dobaviteljev,
– izdelava IOP obrazca,
– priprava kompenzacij,
– obračun plače in prispevkov,
– obračun avtorskega honorarja,
– vodenje blagajne,
– vodenje davčnih knjig,
– izvajanje plačilnega prometa.

parallax background

Imate vprašanje? Kontaktirajte nas!